Op wie staat nummer één?

Matthéüs 22:37,38/Spreuken 3:5

– En Jezus heeft gezegd: Gij zult liefhebben de HEERE, uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grootste gebod./- Vertrouw op de HEERE met uw gehele hart, en steun niet op uw eigen inzicht.

Helaas komt het veelvoudig voor, dat mensen het op hun eigen manier doen, of door anderen de weg van God, anders geïnterpreteerd wordt. Zij schamen zelfs om het Woord te verkondigen. En ipv de doop van volwassene, de kinderdoop ingevoerd hebben.

Jesaja 29:13/ Matthéüs 15:7-9

– De HEERE heeft gezegd: Daarom dat dit volk tot MIJ nadert met hun mond, en zij MIJ eren met hun lippen, doch hun hart verre van MIJ doen; en hun ontzag voor MIJ, waarmede zij MIJ vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;-/

– Gij geveinsden! Wel heeft Jesaja over u geprofeteerd, zeggende: Dit volk nadert MIJ met hun mond, en eren MIJ met de lippen, maar hun hart houdt zich verre van MIJ; doch tevergeefs eren zij MIJ, lerende leringen, die geboden van mensen zijn.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *