Het is Jezus Die liefheeft.

Matthéüs 16: 23 / Jezus bedenkt de dingen die van boven zijn, niet die op aarde zijn, en Petrus begreep het niet, wat Jezus bedoelde. Jezus heeft Petrus aldus gezegd?

– Maar Hij, Zich omkerende, heeft hem gezegd: Ga weg achter Mij, satan ( tegenstander)! gij bedenkt niet de dingen die van God zijn, maar die van mensen zijn.

Markus 10: 18 / Jezus vond het ongepast dat iemand tegen Hem had gezegd, dat Hij goed was.

– En Jezus heeft hem gezegd: Wat noemt gij Mij goed? Niemand is goed, dan EEN, namelijk God.

Matthéüs 7: 23 / Op de laatste dag, wanneer iedereen bijeenvergaderd is, zal Jezus velen aanzeggen dat Hij mensen niet kent, ook al hebben zij in Zijn Naam duivels uitgeworpen en in Zijn Naam vele krachten gedaan.  Waarom? Omdat zij de wil van God niet gedaan hebben.

– En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, in wie de ongerechtigheid werkt.

Johannes 5: 41,42 / Jezus doet nog steeds de wil van God, Zijn Vader. Wij behoren Jezus Christus niet te eren, maar door Hem, God de Vader. Jezus neemt geen eer van mensen aan, hoewel velen Jezus Christus als de Almachtige God zien.

– Ik neem geen eer van mensen aan; maar Ik ken u, dat gij de liefde van God in uzelf niet hebt.

Openbaring 3: 15,16 / Jezus ziet vanuit de hemelen, de werken van de gelovigen. Hij adviseert mensen om vurig met de HEERE God, door Gods Geest, bezig te zijn. Een waarschuwing voor degenen die half om half in de Geest wandelen, of zonder Geest.

– Ik weet uw werken, dat gij noch koud noch heet zijt; och, of gij koud ( dood) waart, of heet ( vurig)! Zo dan, omdat gij lauw ( half om half) zijt, noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spugen ( walgen).

Openbaring 3: 19 / Jezus Christus heeft lief, degenen die waarlijk de wil van God willen doen. Zijn liefde gaat om de persoon op de rechte pad te houden, en Hij zegt dan dit:

– Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u ( van uw eigenwijsheid).

Accepteer u Zijn bestraffing?

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *