Vurig de HEERE dienen.

Openbaring 3:14-21

– … Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het begin der schepping Gods ( Jezus Christus):

– Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet!

– Zo dan, omdat gij lauw zijt, noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spugen.

– Want gij zegt: ik ben rijk, en verrijkt geworden, en heb aan geen ding gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt.

– Ik raad u aan dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt zijn; en witte klederen moogt dragen, opdat gij bekleed moogt zijn, en de schande uwe naaktheid niet zichtbaar is; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt.( Joh.3:3)

– Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u.

– Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem gehoorzaamd, en de deur opendoet, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij.( Hand.2:38)

– Wie overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in ZIJN troon.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *