De gelovige bedenkt geen aardse dingen.

1 Korinthe 2: 4,5

– Mijn rede, en mijn prediking wordt niet betoond in bewegelijke woorden van menselijke wijsheid, maar in de betoning des Geestes en de kracht; opdat uw geloof niet zou zijn in wijsheid van mensen, maar in de kracht van God.

Filippenzen 3: 18,19

– Velen wandelen anders; van deze ik u dikmaals gezegd heb, en nu ook wenende zeg, dat zij vijanden des kruises van Christus zijn; welke einde is het verderf, welke voor hun de buik is hun god, en welke heerlijkheid is in hun schande, die aardse dingen bedenken.

Jakobus 3: 13-15

– Wie is wijs en verstandig onder u? die bewijze uit zijn goede wandel zijn werken in zachtmoedige wijsheid. Maar indien gij bittere nijd en twistgierigheid hebt in uw hart, zo roemt en liegt niet tegen de waarheid. Deze is de wijsheid niet, die van boven komt, maar is aards, natuurlijk, duivels.

1 Korinthe 2: 14

– De natuurlijke mens begrijpt niet de dingen, die des Geestes Gods zijn; want zij zijn hem dwaasheid, en hij kan ze niet begrijpen noch verstaan, omdat zij geestelijk onderscheiden wordt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *