Het heilig avondmaal.

Lukas 22: 14-20

– En als het uur gekomen was, zat Hij aan, en de twaalf apostelen met Hem. Hij heeft toen gezegd tot hen: Ik heb grotelijks begeerd, dit Pascha met u te eten, eer dat Ik lijden zal; want Ik zeg u, dat Ik niet meer daarvan eten zal, totdat het vervuld zal zijn in het Koninkrijk Gods. En als Hij een drinkbeker genomen had, en gedankt had, heeft Hij gezegd: Neemt deze drinkbeker, en deelt het onder u lieden. Want Ik zeg u, dat Ik niet meer drinken zal van de ongezuurde vrucht der wijnstok, totdat het Koninkrijk Gods zal gekomen zijn. En Hij nam het ongezuurde brood, en als Hij gedankt had, brak Hij het, en gaf het aan hen, zeggende: Dit is Mijn lichaam, hetwelk voor u gegeven wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis. Desgelijks ook de drinkbeker na het ongezuurde brood, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe testament in Mijn bloed, hetwelk voor u vergoten wordt.

1 Korinthe 11: 26-29

– Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten, en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood van de Heere, totdat Hij wederkomt. Zo dan, wie onwaardig dit brood eet, of de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en het bloed van de Heere Jezus Christus.

[ onwaardig eten en drinken, is zichzelf volproppen, of gezuurde brood en gezuurde drinkbeker nemen,  ipv ongezuurd. Jezus had begeerd het Pascha te eten op het feest van de ongezuurde broden. Hij kon ook daarvoor deze avondmaal instellen als het gezuurd zou zijn. Neen, het moest ongezuurd zijn.

vers 34

– Zo iemand honger heeft, dat hij thuis eerst eet, opdat hij niet tot een oordeel samenkomt.-]

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *