Bidden in geloof.

Matthéüs 6: 5-8

– Wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden; want die doen het …. opdat zij gezien worden door de mensen. Voorwaar Ik zeg u, dat zij hun loon verliezen zullen.

– Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, en uw deur gesloten, bid uw Vader, DIE in het verborgen is; en DIE in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar laten vergelden.

– En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdele lange verhalen van woorden, gelijk de ongehoorzamen; want zij menen, dat zij door hun veelheid van woorden verhoord zullen worden.

– Wordt dan hun niet gelijk; want uw Vader weet, wat gij nodigt hebt, voordat gij Hem bidt.

Elk gebed met weinig woorden. Nooit bidden om hetzelfde, dank God voor hetgeen u gebeden heeft. Niet stoppen met bidden, is niet langdurig bidden voor één nood.

 

Een voorbeeld van Martha, een zuster van Lazarus, die geloofde wat Jezus kon veroorzaken. Die wij ook kunnen veroorzaken in geloof, mits wij in Zijn voetstappen wandelen.

Johannes 11: 21,22

– Martha heeft tot Jezus gezegd: Heere, was Gij hier eerder geweest, zo was mijn broeder niet gestorven; maar ook nu weet ik, dat alles, wat Gij van God begeren zult, God het U geven zal.

 

Matthéüs 17: 20b

– … Zo gij een geloof hadt als een mosterdzaad, …; en niets zal u onmogelijk zijn.

Jakobus 1:6,7 Niet twijfelen, om te ontvangen waar u voor bidt.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *