Gelijk Paulus uw vijand mijden.

2Korinthe 11:3,4,12-15

– Doch ik vrees, dat niet enigszins, gelijk de slang, Eva, door haar arglistigheid bedrogen heeft, alzo uw zinnen bedorven worden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die in Christus is. Want indien degene, die komt, een andere Jezus predikt, die wij niet gepredikt hebben, of indien gij een andere geest ontvingt, die gij niet ontvangen, of een andere evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, zo verdraagde gij hem met recht./ Maar wat ik doe, dat zal ik nog doen, om de oorzaak af te snijden degenen, die oorzaak willen hebben, opdat zij in hetgeen zij roemen, bevonden te worden mochten, gelijk als ons. Want zulke valse apostelen zijn bedriegelijke werkers, zich veranderen in apostelen van Christus. En het is geen wonder; want de satan zelf veranderd zichzelf voortdurend als een Engel des Lichts. Zo is het dan niets groots, indien ook zijn dienaren zich veranderen, als waren zij dienaren van gerechtigheid; deze zullen naar hun werken het einde hebben het verderf.

 

Galaten 1:8

– Doch al ware het ook, dat wij, of een Engel uit de hemelen u een ander Evangelie verkondigde, buiten hetgeen de apostelen van Christus u verkondigd hebben, die zij vervloekt.

[ neem het voorbeeld van de kinderdoop, er staat nergens in het nieuwe testament, dat de doop van een pasgeboren baby gedoopt (besprenkeld) moet worden. De doop moet als volwassen gedaan worden, dat die persoon spijt heeft van zijn zonden. Dat kan een baby niet. Dit is valse profetie die satan goedkeurt, de volle kerken zijn het bewijs]

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *