Overspel.

Matthéüs 5:27,31-33

– Gij hebt gehoord, dat gezegd is: Gij zult geen overspel doen./ Er is ook gezegd: Zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geeft zijn vrouw een scheidingsbrief. Maar Ik zeg u, dat zo wie een vrouw verlaten zal, anders dan om de hoererij, die maakt, dat zij overspel doet; en zo wie de verlaten vrouw trouwt, die doet overspel. Wederom hebt gij gehoord, dat gezegd is: Gij zult de eed niet breken, maar gij zult de HEERE uw eed houden.

Matthéüs 19: 6-9/ 1 Korinthe 10:22

– Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar één vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheide de mens niet. …:Waarom heeft dan Mozes geboden een scheidingsbrief te geven en haar te verlaten? Jezus heeft dan tot hem gezegd: Mozes heeft vanwege de hardheid van uw hart u toegelaten uw vrouw te verlaten; maar vanaf het begin is het alzo niet geweest. Maar Ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaat, anders dan om de hoererij, en een ander trouwt, die doet overspel, en die de verlaten vrouw trouwt, doet ook overspel./ Of tergen wij de HEERE? Zijn wij sterker dan HIJ?

1 Korinthe 7:10-13

– Doch de getrouwden gebied ik niet, maar de HEERE, dat de vrouw van de man niet scheide. En indien zij ook scheidt, dat zij ongetrouwd blijft, of met haar man verzoent; en dat de man de vrouw niet verlaat. Maar de anderen zeg ik, niet de HEERE: Indien enige broeder een ongelovige vrouw heeft, en tevreden is bij hem te wonen, dat hij ze niet verlaat; en een vrouw, die een ongelovige man heeft, en hij tevreden is bij haar te wonen, dat zij hem niet verlaat.

Johannes 3:36

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *