De antichrist.

Openbaring 13:11-18

11 – En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en had 2 hoornen, als de Lam Gods gelijk, maar het sprak als een draak.

12 – En het oefent al de macht uit van het eerste beest, in tegenwoordigheid van deze, en het maakt, dat de aarde, en die daarin wonen het eerste beest aanbidden, die van zijn dodelijke wond genezen was.

13 – En het doet tekenen van grote betekenis, zodat het zelfs vuur uit de hemel doet neerkomen op de aarde, voor de mensen.

16,17 – En het maakt, dat het aan allen, de kleine en grote, de rijken en de armen, de vrije en de slaven, een merkteken geeft aan hun rechterhand of aan hun voorhoofd; en dat niemand kan kopen of verkopen, dan alleen degenen die dat merkteken, of de naam van het beest, of het getal van zijn naam heeft.

18 – Hier is de wijsheid: Wie geestelijk verstand heeft, bereken het getal van het beest; want het is het getal van een kwaadaardige mens, en zijn getal is 666.

Het einde van de antichrist:

Openbaring 16:10,11

– En de 5e Engel goot zijn fiool uit op de troon van het beest; en zijn rijk is verduisterd geworden; en zij kauwden op hun tongen van pijn; en zij lasterden de God van de hemelen vanwege hun pijnen, en van hun zweren (Openb.16:8,9); en zij bekeerden zich niet van hun boze werken.

De wederkomst van Christus:

Matthéüs 24:29,30

– En terstond na de verdrukking deze dagen, zal de zon verduisterd worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, de sterren zullen van het uitspansel vallen ( Jes.24:20), en de krachten van de hemel zullen bewogen worden (Joël 2:30). Alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de mensen Zoon; en dan zullen al de geslachten op aarde in wening uitbarsten, en zullen de mensen Zoon zien, komende op de wolken van de hemel, met grote kracht en heerlijkheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *