Blijft op de rechtvaardige weg.

Johannes 1:23/ Jesaja 29:13

– ….Maakt de weg van de HEERE recht, gelijk Jesaja, de profeet, gesproken heeft./ …Daarom dat dit volk tot MIJ nadert met hun mond, en zij MIJ met hun lippen eren, doch hun hart ver van MIJN doen; en hun ontzag, waarmee zij MIJ vrezen, mensengeboden zijn, die hun geleerd zijn;-

Wij moeten waakzaam blijven om de weg van de HEERE recht te houden. Door de listige omleidingen van de duivel kunnen we snel afwijken van de rechte weg, de weg van rechtvaardigheid.

Een aantal voorbeelden van scheeflopende christenen:

2 Petrus 2:3 Door geldgierigheid geld uit uw zakken kloppen.

2 Timothéüs 3:5 Een gedaante van godzaligheid maar de kracht verkracht hebben.

Galaten 1:7-9 Het Evangelie naar eigen vleselijke inzicht verdraaien.

Matthéüs 23:5 Gezien te worden als rechtvaardig, terwijl God ZELF zegt, dat niemand rechtvaardig is.

Deze categorie christenen, kijken voortdurend naar het oude leven, alsof men in een auto rijdt, en continu in de achteruitkijkspiegel kijkt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *