Vrede met mensen.

Lukas 17:3,4

– Let op uzelf. Indien uw BROEDER tegen u zondigt, zo bestraf hem; en indien het hem leed is, zo vergeef het hem. En indien hij zevenmaal per dag tot u TERUGKOMT, en zegt: Het is mij een leed; zo zult gij het hem VERGEVEN.

Zonde tegen de Heilige Geest, is zonde tegen een geestvervuld persoon. Bedroeft die persoon niet.

Psalm 1:2/ 118:6

– ( de gelovige)…zijn lust is in de wet van de HEEREN, hij overdenkt Gods wet dag en nacht./ De HEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal een mens mij doen?

Jakobus 2:1/ Galaten 1:10

– Mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, met aanneming des persoons./ ..predik ik nu de mensen, of God? Of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen behaagde, zo ware ik geen dienstknecht van Christus.

1 Korinthe 2: 4,5,13,14

– En mijn rede, en mijn prediking was niet in beweeglijke woorden van natuurlijke menselijke wijsheid, maar in betoning des Geestes en der kracht; opdat uw geloof niet zou zijn in de wijsheid van natuurlijke mensen, maar in de kracht van God./ Welke wij ook spreken, niet met woorden, die de menselijk wijsheid leert, maar met woorden, die de Heilige Geest leert, geestelijke dingen met geestelijke samenvoegingen. De natuurlijke mens begrijpt  NIET de dingen, die van de Geest van God zijn; want zij zijn hem DWAASHEID, en hij kan ze NIET BEGRIJPEN, omdat zij geestelijk onderscheiden wordt.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *