Geen aardse dingen bedenken.

Jezus is de goede Herder, maar wie in Christus is, bedenkt niet de dingen die van natuurlijke mensen zijn, omdat die aards is. Bedenkt liever de dingen die van boven zijn, waar Christus nu is, bij God de Vader. Petrus dacht wel de aardse dingen, waarop Jezus hem bestrafte.

Markus 8:33/ Kolossenzen 3:2,3

– Maar Hij, Zich omkeerde, en Zijn discipelen aankeek, bestrafte Petrus, heeft Hij tot Petrus gezegd: Ga heen, achter Mij, satan ( tegenstander), want gij bedenkt niet de dingen, die van God zijn, maar de dingen die uit mensen zijn./ Bedenkt de dingen, die van boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt gestorven ( Rom.6:4), en uw leven is met Christus verborgen in God.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *