Uw naaste.

Matthéüs 22:37-39

– Jezus heeft gezegd: Gij zult liefhebben de HEERE, uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grootste gebod. En het tweede aan deze gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Jezus heeft ons een voorberld gegeven hoe groot onze liefde moet zijn voor onze naaste

In Lukas 10:29-37 legt Jezus uit wie de naaste is. Hij verteld ons, dat wie barmhartigheid doet, die is onze naaste, die de wil van God doen. Dus wie de wil van God doen, is deze:

Markus 3: 35

– Want zo wie de wil van God doet, die is Mijn broeder, en Mijn zuster, en moeder.

In deze geëmancipeerde wereld, is de wil van God van weinig waarde meer. Vele gelovigen denken verkeerd, hoe het hoort wie boven iemand staat, zoals God dat bepaald heeft. En waarom? Omdat er bijna geen liefde meer over is voor onze naaste, en de wil van God. (Matt.24:12). De bijbel zegt nadrukkelijk:

1 Korinthe 11: 1-3

– Weest mijn navolgers, gelijkerwijs ook ik van Christus. En ik prijs u, broeders, dat gij in alles mijne gedachtig zijt, en de inzettingen behoudt, gelijk ik u die overgedragen heb. Doch ik wil, dat gij weet, dat Christus het Hoofd is van iedere man, en de man het hoofd is van de vrouw, en God het Hoofd is van Christus.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *