De dag des HEEREN.

Jesaja 61: 1,2

– De Geest van de HEEREN YAHWEH is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap (Evangelie) te brengen voor de zachtaardigen; HIJ heeft Mij gezonden om te verbinden die gebroken zijn van hart, om de gevangenen vrijheid uit te roepen, en de geboeide opening van de gevangenis (zonden); om uit te roepen het jaar van het welbehagen van de HEERE, en de dag te verkondigen, de dag van Gods wraak; om alle treurigen te troosten (door de Trooster);-

Jesaja 55:3,4

– Neigt uw oor, en komt tot MIJ, hoort en uw ziel zal leven; want IK zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van ” David”. Ziet, IK heb Hem tot een Getuige van volken gegeven, een Vorst en Gebieder der volken.

Johannes 6:63

– De Geest is het, Die levend maakt; het vlees is van geen nut. De woorden, die Ik tot u spreek, zijn Geest en zijn Leven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *