De inwendige strijd.

Romeinen 7:14-19

– Want wij weten, dat de wet geestelijk is, maar …( wij zijn) vleselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet; want hetgeen ik wil (naar Gods wil), dat doe ik niet, maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik doet, dat ik niet wil, zo stem ik toe, dat de wet Gods goed is. Ik dan doe hetgeen ik wil niet meer, maar de zonde, die in mij woont. Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, niets goeds woont; want het willen is wel bij mij, maar om het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade, dat ik niet wil, dat doe ik.

Romeinen 8: 5,6,13

– … die naar het vlees zijn, bedenken hoe het vlees is; maar die naar de Geest zijn, bedenken hoe de Geest is. Want het bedenken van het vlees is de dood; maar het bedenken naar de Geest is leven en vrede;-/ Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven; maar indien gij door de Geest de werkingen van het vleselijk lichaam doodt, zo zult gij leven.

2 Korinthe 4:16,17/ 5:17

– Daarom vertragen wij niet; maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt de inwendige mens vernieuwd van dag tot dag. Want onze lichte verdrukking, die spoedig voorbij gaat, werkt ons een zeer uitnemend eeuwig gewicht van de toekomstige heerlijkheid;-/ Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is geheel nieuw geworden.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *