God is een verlosser.

Psalm 35:16-23/ 27,28

– Onder de huichelende spotachtige tafelbroeders knersten zij over mij met hun tanden. HEERE! hoelang zult GIJ toezien? Brengt mijn ziel weder van hun verwoestingen, mijn eenzame van de jonge leeuwen. Zo zal ik U loven in de grote gemeente; onder machtig veel volken zal ik U prijzen. Laat hen zich niet verblijden over mij, die mij om valse oorzaken vijand zijn; noch wenken met de ogen, die mij zonder oorzaak haten. Want zij spreken niet van vrede, maar zij bedenken bedriegelijke zaken tegen de stillen in het land. En zij sperren hun mond wijd open tegen mij; zij zeggen: Ha, Ha, ons oog heeft het gezien! HEERE! GIJ hebt het gezien, zwijg niet; HEERE! wees niet ver van mij. Ontwaak en wordt wakker tot mijn recht, mijn God en HEERE! tot mijn twistzaak./

– Laat hen vrolijk zingen en verblijd zijn, die lust hebben tot mijn gerechtigheid; en laat hen voortdurend zeggen: Groot gemaakt zij de HEERE, DIE lust heeft tot de vrede ZIJNE knecht! Zo zal mijn tong vermelden UW gerechtigheid, en UW lof de gehele dag.

2 Timothéüs 3: 12,13/ 16,17

– En ook allen, die godzaliglijk willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden. Doch de boze mensen en bedriegers zullen tot erger voortgaan, verleidende en wordende verleid./

– Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is; opdat de mens in Gods volmaakt zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *