Vrede van God.

Profetie over de uitstorting van de Heilige Geest, die Ezechiël in de Geest kreeg.

Ezechiël 37:1,5,6,13,14

– De hand van de HEERE, was op mij, en de HEERE voerde mij uit in de Geest, en zette mij neer in het midden van een grote vallei; dat vol was van beenderen./ Alzo zegt de HEERE JAHWEH tot deze beenderen: Ziet, IK zal een geestelijke adem in u brengen, en gij zult levend worden. En IK zal zenuwen op u leggen, en vlees op u doen komen, en een huid over u trekken, en de Geest in u geven, en gij zult levend worden; en gij zult weten, dat IK de HEERE ben./ En gij zult weten, dat IK de HEERE ben, als IK uw graf zal hebben geopend, en als IK u uit het graf zal hebben doen komen, o MIJN volk! En IK zal MIJN Geest in u geven, en gij zult leven, en IK zal in uw land ( der levende) zetten; en gij zult weten, dat IK, de HEERE, dit gesproken en gedaan heb, spreekt de HEERE.

Jesaja 48:17,18/ 57:18-21

– Alzo zegt de HEERE, uw Verlosser, de Heilige van Israël: IK ben de HEERE, uw God, DIE u leert, wat nut heeft, DIE u leidt op de weg, die gij moet gaan. Och, dat gij naar MIJN geboden geluisterd had! zo zou uw vrede geweest zijn als een rivier, en uw gerechtigheid als de golven van de zee./ IK zie hun wegen, en IK zal hen genezen; en IK zal hen geleiden, en hun vertroosting weergeven, namelijk aan de gebroken van hart. IK schep de vrucht der lippen, vrede, vrede degenen, die van ver zijn, en degenen die nabij zijn, zegt de HEERE, en IK zal hen genezen.

– Doch de goddelozen zijn als een voortgedreven stroming der zee, die niet rusten kan, en de stromende wateren werpen slijk en modder op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *