Gehoorzaamheid aan God.

Johannes 5:39-44

– Onderzoekt de Geschriften; want gij meent in deze het eeuwig leven te ontvangen; en die zijn het, die van Mij getuigen. En gij wilt tot Mij niet komen, opdat gij het leven moge hebben. Ik neem geen eer van mensen aan; maar Ik ken u niet, omdat gij de liefde van God niet in uzelf hebt. Ik ben gekomen in de Naam van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; wanneer iemand komt in zijn eigen naam, die neemt gij aan. Hoe kunt gij geloven, gij, die de eer van elkander neemt, en de eer, die alleen God toekomt, niet zoekt?

1 Petrus 2:7,8

– U dan, die gelooft, is HIJ dierbaar; maar de ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Die de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots van ergernis; degenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn (2 Tim.4:3,4).

Voorbeeld van ongehoorzaamheid:

2 Samuël 6:6,7

– Als zij nu kwamen tot aan Nachons dorsvloer, zo strekte Uza zijn hand uit aan de ark Gods, en hield ze tegen, want de runderen struikelde. Toen ontstak de toorn van de HEEREN tegen Uza, en God sloeg hem aldaar, om deze onbedachtzaamheid; en hij stierf aldaar bij de ark Gods.

Als u het beter weet dan God, dan komt u in de problemen. Voor een tijd merkt u niets, maar de dag komt dat u niet gekend wordt door de Zoon van God, Jezus Christus.- Lukas 13:26,27.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *