Namaak christenen.

Matthéüs 23:8-12

– Doch gij zult niet leraar genaamd worden; want één is uw Leraar, namelijk Christus; want gij zijt allen broeders. En gij zult niemand op aarde uw vader noemen; want ÉÉN  is uw Vader, namelijk DIE in de hemelen is. Noch zult gij meesters genaamd worden; want Één is uw Meester, namelijk Christus. De hoogste van u zal uw dienaar zijn. Want wie zichzelf zal verhogen, zal vernederd worden; en wie zichzelf zal vernederen, die zal verhoogt worden.

Namaak christenen zijn een gelijkenis van de farizeeërs en schriftgeleerden in Jezus tijd op aarde.

Matthéüs 23:13-15

– Wee u, gij schriftgeleerden en farizeeërs, gij geveinsden! want gij sluit het Koninkrijk der hemelen voor de mensen, overmits gij daar zelf niet ingaat, noch degenen, die zouden ingaan, verhinderen….. want gij eet de huizen van de weduwen op, en dat onder de schijn van lang bidden; daarom zult gij een zwaarder oordeel ontvangen…..want gij reist de wereld rond, om een Jodengenoot te maken, en als hij het geworden is, zo maakt gij hem een kind van de hel, tweemaal erger dan gij.

2 Timothéüs 4:3,4

– Want er zal een tijd zijn( en is heden), wanneer zij de gezonde leer( van Jezus Christus) niet zullen verdragen; maar kietelig zijnde van gehoor, zullen zij voor zichzelf leraars  vergaderen, naar hun eigen inzichten en begeerlijkheden; en zullen hun gehoor en gedrag van de waarheid afkeren, en zullen zich keren tot leugens.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *