Geestelijke liefde.

Jakobus 2:1/ Galaten 1:10b

– Mijn broeders, hebt niet het geloof van onze Heere Jezus Christus, de Heere der heerlijkheid, met aanneming van de persoon./ .. Want indien ik nog mensen behaagde, zo ben ik geen dienstknecht van Christus.

Jakobus 1:25,27/ 1 Johannes 2:15

– Die inziet in de volmaakte wet, die van de vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergeetachtige hoorder is, maar een dader en uitvoerder is, deze, zeg ik, zal gelukzaliger zijn in dit zijn doen….De zuivere en onbesmette godsdienst voor God de Vader is deze:….zichzelf onbesmet bewaren van de wereld./ Hebt de wereld niet lief, ook niet wat in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem.

Romeinen 12:9-11,16,18

– De liefde zij oprecht. Hebt een afkeer van het boze, en hangt het goede aan. Hebt elkander hartelijk lief met broederlijke liefde; met eer de een de ander voorgaande. Zijt niet traag om krachtig te werken. Zijt vurig van geest. Dient de HEERE….Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf…Indien het mogelijk is, zoveel in u is, houdt vrede met alle mensen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *