De opdracht.

Matthéüs 10:7,8,14

– …Het Koninkrijk van de hemelen is nabij gekomen. Geneest de zieken; reinigt de melaatsen; wekt de doden (van het oude tot het nieuwe leven) op; werpt de duivels (geneest de psychische) uit. Gij hebt het gratis ontvangen, geeft het gratis.

Matthéüs 25:20-23

– En die de vijf talenten ontvangen had, kwam, en bracht tot hem vijf andere talenten…En zijn heer heeft gezegd: Welgedaan, gij trouwe en goede dienstknecht! over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde van uw heer. En die de twee talenten ontvangen had, kwam alzo tot hem…Zijn heer heeft ook gezegd: Welgedaan, gij trouwe en goede dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest, over veel zal ik u zetten; ga in, in de vreugde van uw heer.

Openbaring 3:21

– Wie overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in ZIJN troon.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *