Bekeert u tot de Schepper.

Handelingen 2:38

– … Bekeert u, en een ieder van u wordt gedoopt in de autoriteit van Jezus Christus, voor de vergeving van uw zonde; en u zal de gift van de Heilige Geest ontvangen.- Markus 16:17,18

Romeinen 1:(18-32) 18,22

– De toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel over alle goddeloosheid, en ongerechtigheid van mensen, als die de waarheid in ongerechtigheid onderhouden./ ; zich uitgevende voor wijzen, zijn zij dwaa s geworden.

Genesis 18:20,21/ 2 Petrus 3:10

– Voorts heeft de HEERE gezegd: Terwijl het geroep van Sodom en Gomorra groot is, en dat haar zonde zeer zwaar is, zal ik afgaan en bezien, of zij naar hun geroep, dat tot MIJ gekomen is, het uiterste gedaan hebben, zo niet, IK zal het weten./ Maar de dag des HEEREN zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemel met een gedruis zal voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, met de aarde en de werken erop, en die daarin zijn, zullen verbranden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *