De grootste bestseller.

Matthéüs 13:23

Die nu in de goede aarde bezaaid is, deze zijn het, die het Woord horen en begrijpen, en ook vrucht dragen en voortbrengen,….

Kolossenzen 2:8

– Ziet toe, dat niemand u als een prooi meeneemt door filosofie, en ijdele verleidingen, naar de overlevering van mensen, naar de eerste beginsel van de wereld, en niet naar Christus;. .

Er zijn naast de bijbel, Gods brieven aan mensen, velen boeken die door onvolmaakte mensen, naar hun vleselijke natuur geschreven. Is dit belangrijk om deze naast de bijbel te leggen? Om de waarheid te achterhalen? Neen! Men gelooft God, of men geloofd God niet! Wat moeten we dan doen met al deze zogenaamde boeken die niet door de Geest zijn geïnspireerd?

Handelingen 19:18,19

– En velen van de mensen, die geloofden, kwamen, belijdende en verkondigde hun daden. Velen ook van deze, die ijdele dingen gedaan hadden, brachten de boeken bijeen, en verbrandde ze in alle tegenwoordigheid; en berekend hebbende de waarde van deze boeken, en het was van zeer grote waarde, wel vijftig duizend zilveren muntstukken.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *