Kom tot uw rust.

Matthéüs 11:28-30

– Komt tot Mij (zegt Jezus), allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven ( want: vers 27). Neemt Mijn juk op u, en leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *