Valse getuigen.

Johannes 15:20

Gedenk het Woord, wat Ik u gezegd heb: …. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen;-

Voorbeeld van valse getuigen:

Matthéüs 11:18,19

– Johannes is gekomen, niet etende, noch drinkende, en zij zeggen: hij heeft de duivel. De Zoon Gods is gekomen, etende en drinkende, en zij zeggen: Ziet daar, een Mens, Die een vreet en wijnzuiper is, een Vriend van tollenaars en zondaren. …-

Jesaja 29:20,21/ Spreuken 6:16-19

– Wanneer de tiran een einde zal hebben, en dat het met de spotter uit zal zijn, en dat allen, die tot ongerechtigheid waken, uitgeroeid zullen zijn; die een mens schuldig maken om een woord, en leggen hun strikken,-/ Deze zes jaar de HEERE; ja, zeven zijn ZIJN ziel een gruwel:

– Hoge ogen, een valse tong, en handen die onschuldig bloed vergieten; een hart, dat ondeugende gedachten smeedt; voeten, die zich haasten om kwaad te doen; een valse getuigenis, welke leugens blaast; en die tussen geloofsgenoten twistingen inwerpt met onwaarheden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *