Verdrukkingen.

Matthéüs 24:4,9,10

– En Jezus, antwoordende, heeft gezegd: Ziet toe, dat niemand u verleid./ Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden, en gij zult gehaat worden door alle volken, vanwege de wil van Mijn Naam. En dan zullen er velen geërgerd worden, en zullen elkaar overleveren, en elkaar haten.

Weest niet bij deze categorie:

Johannes 16:33 is ook voor ons van toepassing:

– Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat gij in Mij vrede hebt. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *