Ons nieuwe hart.

Ezechiël 36:24-27

– IK zal u uit de heidenen halen, en zal u uit al de landen vergaderen;….Dan zal IK rein water op u sprengen, en gij zult rein worden; van al uw onreinheid en van al uw drekgoden zal IK u reinigen. En IK zal u een nieuw hart geven, en zal een nieuwe geest geven in het binnenste van uw gemoed; en IK zal het stenen hart uit uw vlees wegnemen, en zal u een kneedbare hart geven. En IK zal MIJN Geest geven in het binnenste van u; en IK zal u kneden, dat gij in MIJN inzettingen zult wandelen, en MIJN rechten zult doen en bewaren.

Wanneer wij ons laten leiden door Gods Geest, dan kneed God ons nieuwe hart. Wanneer wij iets doen wat niet past in onze wandel in de Geest, zal dit nieuwe hart ons veroordelen, zodat wij van hetgeen fout doen kunnen leren dat niet meer te doen.

1 Johannes 3:18-22

– Mijn kinderen, laat ons niet liefhebben met een woord, noch met de tong, maar met daad en in waarheid. En hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor HEM. Want indien ons hart ons veroordeelt, God is meerder dan ons hart, en HIJ weet alle dingen. Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; en zo wat wij bidden, ontvangen wij van HEM, zolang wij maar ZIJN geboden doen en bewaren, hetgeen behagelijk is voor HEM.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *