Vrede bij God.

Romeinen 5:1,2

– Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus; door Welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid van God.

Psalm 34:15-17

– Wijk af van het kwaad, en doe het goede; zoek de vrede, en jaag die na. De ogen van de HEERE zijn op de rechtvaardigen, en ZIJN oren tot hun geroep. Het aangezicht van de HEERE is tegen degenen, die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.

God aanbidden, zoals God het bedoeld heeft, geeft vrede.

Johannes 4:23,24/16:33

– Maar het uur komt, en is heden, wanneer de ware aanbidders de Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook deze, die HEM alzo aanbidden. God is een Geest, en wie HEM aanbidden, moeten HEM aanbidden in de Geest en in Waarheid./… In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed, Ik ( Jezus) heb de wereld overwonnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *