Les in nederigheid.

Johannes 13: 3-5,12

– Jezus, wetende, dat de Vader Hem alle dingen in Zijn handen gegeven had, en dat Hij van God was uitgegaan, en weder tot God zal teruggaan, stond op van het avondmaal, en legde Zijn klederen af, en nemende een linnen doek, omgordde Zichzelf. Daarna goot Hij water in een kom, en begon de voeten te wassen van Zijn discipelen, en daarna hun voeten af te drogen met de linnen doek, waarmee Hij omgord was./ Als Hij dan hun voeten gewassen, en Zijn klederen genomen had, zat Hij weer aan tafel, en heeft gezegd tot hen: Verstaat gij, wat Ik u gedaan heb?

Johannes 13:14,15

– Indien Ik dan, de Heere en de Meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig, elkanders voeten te wassen. Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gij ook doet.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *