Onthouden van bloed.

1 Johannes 2:15-17

– Hebt de wereld niet lief, ook niet wat in de wereld is; want als iemand de wereld liefheeft, de liefde van de Vader is niet in hem. Want alles wat in de wereld is,…, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, met haar begeerte; maar wie de wil van God doet, blijft in eeuwigheid.

Letterlijk bloed eten, is bloedtransfusie nemen. Wie zijn leven dus wilt behouden, door bloedtransfusie te nemen, zal zijn leven verliezen, omwille van de wil van God. Want het bloed is heilig voor God, daarmee valt niet mee te rommelen.

Handelingen 15:19,20

– Daarom oordeel ik, dat men degenen, die uit de heidenen zich tot God bekeren, hun niet in beroering brengen; maar hun zal aanschrijven, dat zij zich onthouden van: dingen, die door afgoden besmet zijn, van immoraliteit, van vlees die door stroperij gestikt zijn, en van bloed.

In figuurlijke zinnebeeld, wel bloed eten, want dit is het Lichaam van Christus tot behoud:

Johannes 6:54-56

– Wie Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven; en Ik zal hem opwekken op de laatste dag. Want Mijn vlees is waarlijk Spijs, en Mijn bloed is waarlijk Drinken. Wie Mijn vlees eet, en Mijn bloed drinkt, die blijft in Mij, en Ik in hem.

Matthéüs 16:25,26

> Want zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal, om Mijn wil ( die ook van Mijn Vader is), die zal het vinden. Want wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld zal winnen, en lijdt schade aan zijn ziel? Of wat zal een mens geven, voor behoudenis van zijn ziel?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *