De kracht die vanuit God gaat.

Handelingen 3: 1-8

– Petrus en Johannes gingen samen op naar de tempel, rond het negende uur van het gebed; en een zekere man, die kreupel was van zijn geboorte af, werd gedragen, die de dragers hem zetten dagelijks aan de deur van de tempel, genaamd de Schone, om een aalmoes te vragen van degenen, die de tempel ingingen; deze, zag aldus Petrus en Johannes, als deze de tempel zouden ingaan, vroeg hen, of hij een aalmoes mocht krijgen. En Petrus, strak op hem keek, samen met Johannes, heeft toen gezegd: Zie op ons. En de man hield de ogen op hen, verwachtende, dat hij iets zou ontvangen. En Petrus sprak: Zilver en goud heb ik niet, maar wat ik wel heb, geef ik u; in de Naam van Jezus Christus, de Nazeréner, sta op en wandel! En de man grijpende bij de hand, richtte hem op, en terstond werden de voeten en de enkels van de man vast. En de man, opspringende, stond en wandelde, en ging met Petrus en Johannes de tempel in, wandelde en springende, en lovende God.

1 Petrus 2:21 geeft een voorbeeld hoe wij dat ook bezitten, namelijk net als Jezus Christus, de gave van gezondmaking ( Mark.16:18)

– Want hiertoe zijt gij geroepen, terwijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *