Wat is liefde? God is liefde.

1 Johannes 1:5/4:8

– En dit is de verkondiging, die wij van Hem gehoord hebben, en wij u verkondigen, dat God een Licht is, en geheel geen duisternis in HEM is./ …; want God is liefde.

Wanneer de einddatum gearriveerd is, en de zondaars en de ongehoorzamen van het ware Evangelie, als bokken beschuldigd zullen worden, hun straf krijgen, zullen zij in de poel van vuur en zwavel gedumpt worden. Ook de eerste dood en het dodenrijk (hel), zullen daarin komen.

Matthéüs 25:41

– Dan zal Hij zeggen tot degenen, die aan Zijn linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekte ( Gal.1:8), in het eeuwige vuur, die voor de duivel en zijn engelen bereid is ( Ezechiël 14:15: Openbaring 20:10).

God heeft duidelijk gezegd dat de ziel die zondigt, zal sterven ( Ezech.18:20), en niet voor eeuwig gefolterd zal worden. In het oude Israël, deden de Israëlieten zulke boosaardige dingen, dat God zelfs perplex stond van hun daden.

Jeremia 7:31

– En zij hebben gebouwd de hoogte van Tofeth, dat in het dal van de zonen van Hinnom is, om hun zonen en dochters met vuur te verbranden; hetwelk IK niet heb geboden, ook zelfs niet in MIJN hart is opgekomen.

Jesaja 66:24 verteld ons dat de worm, de vuurgloed is, en dat het vuur dat niet uitgeblust zal worden, de eeuwige dood betekent. Deze zondaren zijn dood, maar een teken zijn, voor degene die het zien. Geen poel dus, want die is figuurlijk bedoeld, om degenen die vleselijk wandelen in raadselen te laten brainstormen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *