We zijn duur gekocht.

1 Korinthe 6: 17,19,20

– Die de Heere aanhangt, is één geest met Hem./ Of weet gij niet, dat uw (geestelijk) lichaam een tempel is van de Heilige Geest, Die in u is, Die gij van God hebt, en dat gij van uzelf niet meer zijt?

Helaas zijn er onder de christenen ook valse leraars, die met hun zogenaamde vriendelijkheid en gemaakte woorden u verleiden, om het vlees te blijven handhaven en er niet zo zwart/wit te zijn.

2 Petrus 2:1,2/ Titus 1:16

– En er zijn ook valse profeten onder het volk van Israël geweest, gelijk ook onder u valse leraars zijn zullen, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de Heere, Die hen gekocht heeft, verloochenen, en een haastig verderf over zichzelf brengen zullen; en velen zullen hun verderf navolgen, door welke de weg van de waarheid gelasterd zal worden./ Zij belijden, dat zij God kennen, maar zij verloochenen HEM met hun vleselijke werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam, en tot alle geestelijk goed werk ongeschikt zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *