Geloof op God. Hoop op God.

Romeinen 12: 12-19

– Verblijdt u in de hoop. Zijt geduldig in de verdrukking. Volhardt in het gebed. Deelt mede tot de behoefte van de heiligen. Tracht naar de herbergzaamheid. Zegent hen, die u vervolgen; zegent en vervloekt niet. Weest eensgezind onder elkander. Tracht niet naar de hoge dingen, maar voegt u tot de nederige. Zijt niet wijs bij uzelf. Vergeldt niemand kwaad voor kwaad. Bezorgt hetgeen eerlijk is voor alle mensen. Indien het mogelijk is, zoveel het in u is, houdt vrede met alle mensen. Wreekt uzelf niet, beminden, maar geeft de toorn plaats; want er is geschreven: MIJ komt de wraak toe; IK zal het vergelden, zegt de HEERE.

Handelingen 24: 14,15

– Maar dit beken ik, dat ik naar de Weg, welke de wereld een sekte noemen, de God van de eerdere vaderen alzo diende, gelovende alles, wat in de wet en in de profeten geschreven is; hebbende hoop op God, welke deze ook zelf verwachten, dat er een opstanding van doden zal zijn, beiden, van rechtvaardigen en onrechtvaardigen.

Jakobus 2:19

– Gij gelooft, dat God één God is; gij hebt gelijk; de duivels geloven dat ook, maar zij sidderen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *