Het nieuwe leven in reinheid.

2 Timothéüs 3: 1-5/ 2a, 5

– Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf,…/ hebbende een gedaante van godzaligheid, maar de kracht van het Evangelie verloochend hebben. Heb ook een afkeer van deze.

1 Korinthe 6:13b

– … Doch het lichaam is niet voor de immoraliteit, maar voor de Heere en de Heere voor het lichaam.

[ Er zijn vele kerken en Gemeenten die Jezus – naar men zegt- prediken, maar hun leven onderhouden in vleselijke begeerte. Vooral de vrouwen, die in de zomer te luchtig aangekleed zijn. Zo luchtig, dat de kledij die zij dragen, 50 jaar geleden door hoeren gedragen werd. Doorschijnende jurken, dat de string zichtbaar is. Zelfs rode rokjes met zwarte kousen! Is dit de kledij, die een christenvrouw hoort te dragen? Is dit niet een aanstoot voor degenen die nog vers zijn in Christus? Moeten wij niet rekening houden met elkaar, dat de ander niet struikelt?]

Romeinen 8: 7,8/ Galaten 5:19

– ; daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God; want het onderwerpt zich aan Gods wet niet; want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen./ De werken van het vlees nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinheid, ontuchtigheid,…

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *