De Geest werkt in ons.

Romeinen 8: 2-4

– De wet van de Geest van het leven in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en de dood. Want hetgeen door de wet onmogelijk was (om zich daaraan te houden), terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God, ZIJN Zoon gezonden in de gelijkheid van het zondig vlees, en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Opdat het recht van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

1 Korinthe 12: 1,4-6,13-15

– Van de geestelijke gaven, broeders, wil ik niet, dat gij onwetend zijt. / En er is een verscheidenheid van gaven, doch het is Dezelfde Geest; en er is een verscheidenheid van bediening, het is Dezelfde Heere; en er is een verscheidenheid van werken, doch het is Dezelfde God, DIE alles in allen werkt.

– Want ook wij allen zijn door één Geest tot één Lichaam gedoopt; hetzij Joden, hetzij heidenen, hetzij slaven, hetzij vrijen; wij zijn allen tot één Geest gedrenkt. Want ook het lichaam is niet één lid, maar vele leden. Indien de voet zou zeggen: Terwijl ik de hand niet ben, zo ben ik niet van het lichaam, is hij daarom niet van het lichaam?

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *