Er is maar één Weg.

Matthéüs 7:21

– Niet een ieder ( christen), die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet de wil van Mijn Vader, DIE in de hemelen is.

God bepaald hoe men het leven verkrijgt, de mens kan er een draai aan geven, maar uiteindelijk is het God DIE het laatste woord heeft. Er staat toch duidelijk: die daar doet de wil van Mijn Vader.

Daarom zijn er velen die aan de verkeerde kant van de muur staan. Vergelijk vers 13,14 en Let op vers 22,23 dat velen de Naam van Jezus Christus gebruiken om duivels uit te werpen, maar toch afgekeurd worden. Er zijn dus weinige ware christenen die nauwelijks gelooft worden, en vele zijn er die met de grote massa “christenen” meelopen.

Deze categorie christen houden Johannes 3:16 als basis, echter komt er meer bij kijken dan alleen maar geloven.

Een christen zonder de Heilige Geest is eigenlijk geen christen, maar een dwaas. Want met Deze Geest kan men de olie in de lamp (Matthéüs 25:1-13) blijven aanvullen.

Een van de gave die duidelijk hoorbaar is, is de taal van God, die niemand kan verstaan ( Romeinen 8:26).

Vers 39 geeft duidelijk aan deze twee gaven niet weg te laten, maar na te volgen.

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *