Standvastigheid door Gods Geest.

Johannes 14:6,15-17

– Jezus heeft gezegd: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot de Vader, dan door Mij./ Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal de Vader vragen, en HIJ zal u een andere Trooster geven, opdat Deze bij u blijft voor eeuwig; namelijk de Geest der Waarheid, Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij zien Deze Geest niet, en begrijpen Deze niet; maar gij begrijpt Deze (Markus 16:17,18); want Deze Geest blijft bij u, en zal in u zijn.

1 Johannes 3:24

– En wie Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in hun. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit de Geest, Die Hij ons gegeven heeft.

Johannes 17: 22

– En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die GIJ Mij gegeven hebt; opdat zij één zijn, gelijk als Wij Één zijn;-

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *