De dag des HEEREN.

Zacharía 14:1-3/ Joël 2:1,2,31

– Ziet, de dag van de HEERE komt, dat uw roof zal worden uitgedeeld in het midden van u, o Jeruzalem! Want IK zal alle heidenen tegen Jeruzalem ten strijde verzamelen; en de stad zal ingenomen, en de vrouwen zullen verkracht worden; en de helft van de stedelingen zal in de gevangenis komen; maar het overige van het volk zal uit de stad niet uitgeroeid worden. En de HEERE zal dan uittrekken, en HIJ zal strijden tegen de heidenen, …/ Blaast de bazuin te Sion, en roept luid op de berg van MIJNE heiligheid; laat alle inwoners van het land in beroering zijn, want de dag des HEEREN komt, want de dag is nabij. Een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolken en dikke duisterheid, als de dageraad uitgespreid over de bergen; …./ De zon zal veranderd worden in duisternis (Openbaring 16:8-11), en de maan in bloed, eer dat die grote en vreselijke dag des HEEREN komt.

2 Petrus 3:9/ Amos 5:18

– De HEERE vertraagt de belofte niet [gelijk enige dat traagheid achten], maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enige verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. / Wee degenen die de dag des HEEREN begeren! Waartoe toch zal u die dag des HEEREN zijn? Deze dag zal duisternis wezen en geen licht.

[ Wat moeten we in die tussentijd dan doen? Zoveel mogelijk mensen tot bekering brengen!]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *