Jagen naar rechtvaardigheid.

1 Thessalonicenzen 5: 12-15

– En wij vragen u, broeders, erkent degenen, die onder u arbeiden, en uw voorlopers zijn in Christus, en u vermanen; en acht hen zeer veel in liefde, om de wil van hun arbeid. Weest vreedzaam onder elkander. En wij vragen u, broeders, vermaant de ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, ondersteunt de zwakken, weest lankmoedig jegens allen. Ziet, dat niemand kwaad voor kwaad iemand vergeldt; maar jaagt ten aller tijde het goede na, zo jegens elkaar als jegens allen.

Hebreeën 12: 14,15

– Jaagt de vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal; toeziende, dat niet iemand achterop raakt van de genade van God; dat niet enige wortel van bitterheid, opwaarts groeit, in beroering door deze bitterheid velen verontreinigd worden.

[ Houdt het deeg zuurvrij]

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *