Ergernissen.

1 Johannes 2: 9,10

– Wie zegt, dat hij in het licht wandelt, en zijn broeder niet lief heeft, die wandelt in duisternis tot nu toe. Wie zijn broeder liefheeft, blijft in het licht, en geen ergernis is in hem.

Matthéüs 18:7

– Wee de wereld van de ergernissen, want het is noodzakelijk, dat de ergernissen komen; doch wee die mens, door welke de ergernis komt!

Waarom komt die ergernis dan vandaan?

1 Petrus 2:7,8

– U dan, die gelooft in gehoorzaamheid, is HIJ dierbaar; maar de ongehoorzamen worden aangezegd: De Steen, die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot een uiterste steen van een hoek, en een steen van aanstoot, een rots van ergernis; voor degenen, die zich aan het Woord stoten, omdat zij ongehoorzaam zijn, waartoe zij ook gezet zijn.

Romeinen 14:13

– Laat ons dan elkaar niet meer onrechtvaardig oordelen; maar oordeelt dit liever, namelijk, dat wij een broeder geen aanstoot of ergernis geven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *