Gods liefde openbaren.

 

Lukas 6: 16-21

– Jezus heeft een gelijkenis gezegd:

Een rijke had veel vergaderd; en hij overlegde bij zichzelf: Wat zal ik doen, want ik heb niets waar ik mijn schatten zal opbergen. En hij zei bij zichzelf: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen, en zal daar opbergen al mijn schatten die ik vermeerderd hebt; en ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! gij hebt vele schatten vergaderd voor vele jaren, zo, neem rust, eet, drink, en heb plezier. Maar God zei tot hem: Gij dwaas! in deze nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij vergaderd hebt, van wie zal het dan zijn? Alzo is het met dezelfde mens, die zichzelf schatten vergaderd, en geen rijkdom vergaderd in God.

Matthéüs 19:21,22/ 1 Timothéüs 6:9

– …Zo dan, wie volmaakt wil zijn ( gelijk uw Vader volmaakt is),  ga heen, verkoopt wat gij hebt, en geef het degenen die nood hebben, en gij zult een schat hebben in de hemelen; en kom bij Mij, en volg Mij. Als nu de rijke jongeling dit woord hoorde, ging hij bedroefd weg van Hem; want hij had vele aardse schatten./ Doch wie rijk willen zijn op aarde, die vallen in verzoeking, in een strik, in vele dwaze en schadelijke lusten, welke de mens doen verzinken in verderf en ondergang.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *