Geen aanstoot zijn.

Petrus gaf Jezus Christus een aanstoot:

Matthéüs 16:23

– Jezus Zich omkerende, heeft gezegd tot Petrus: Ga weg, achter Mij, satan! want gij zijt Mij een aanstoot, want gij bedenkt niet de dingen, die van God zijn, maar die van de mensen zijn.

1 Korinthe 8:9/ Romeinen 14:21

– Maar ziet toe, dat uw macht niet enige aanstoot wordt degenen, die zwak zijn./ Het is goed geen vlees te eten, noch wijn te drinken, noch iets, waaraan uw broeder zich stoot, of geërgerd wordt, of waarin hij zwak is.

Romeinen 14:20

– Verbreek het werk van God niet om de spijzen. Alle dingen zijn wel rein; maar het is kwaad voor de mens, die met aanstoot eet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *