De Vader en Ik zijn één.

Johannes 3: 11,12

– Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Wij spreken, wat Wij weten, en getuigen, wat Wij gezien hebben; en gij neemt Onze getuigenis niet aan. Indien Ik u het aardse gezegd hebt, en gij gelooft niet, hoe zult gij dan geloven, indien Ik u het hemelse zou zeggen?

Johannes 14: 15-17/ 17: 8, 19-21

– Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal de Vader bidden, en HIJ zal u een andere Trooster geven, opdat Hij bij u blijft in eeuwigheid; namelijk de Geest van de Waarheid; Welke de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij u, en zal in u zijn./ De woorden, die GIJ (God) Mij (Jezus) gegeven hebt, heb Ik hun gegeven, en zij hebben ze ontvangen, en zij hebben waarlijk bekend, dat Ik van U uitgegaan ben, en hebben geloofd, dat GIJ Mij gezonden hebt.- En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd mogen zijn in waarheid. En Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs GIJ, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zijn; opdat de wereld gelooft, dat GIJ Mij gezonden hebt.

Johannes 3:5/ Romeinen 8:1

– Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan in het Koninkrijk der hemelen niet ingaan./ Zo is er dan geen veroordeling meer voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *