De Schepper walgt.

Iehovah, de Latijnse Naam voor HEERE, walgt met recht de ongerechtigheden. Maar HIJ heeft een behagen aan gehoorzaamheid en rechtvaardigheid.

Genesis 6:5,6

– En de HEERE zag, dat de boosheid van de mensheid menigvuldig was op aarde, en al de bedenksels van hun gedachten in hun hart, alleen maar slecht was. Toen berouwde de HEERE, dat HIJ de mens gemaakt had, en HIJ had smart aan ZIJN hart.

( zien wij dat heden vandaag ook niet?)

Leviticus 26:14-16

– Indien gij MIJN inzettingen smadelijk zult verwerpen, en uw ziel van MIJN rechten zult walgen, dat gij niet doet al MIJN geboden, om MIJN verbond te vernietigen; dit zal IK u ook doen, dat IK over u stellen zal verschrikking, tering en koorts, die de ogen verteren en de ziel pijnigen; gij zult ook uw zaad tevergeefs zaaien, en uw vijanden zullen dat opeten.

Raad: wanneer u God in uw leven wilt aanhangen, zorgt er dan voor dat u HEM niet krenkte. Het is veel beter God te verblijden.

Openbaring 3:15-18

> Weest vurig van Geest.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *