Waakt voor het boze.

Efeze 6: 10-18

– Doet aan de gehele wapenuitrusting van God, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen van de duivels. Want wij hebben de strijd niet te voeren tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, de geweldhebbers der wereld, van de duisternis, tegen de geestelijke boosheden in de lucht. Daarom doet aan de gehele wapenuitrusting van God, opdat gij kunt weerstaan op de boze dag, en alles verricht te hebben, staande kunt blijven. ( Lees verder: 14-17)- Met alle het gebed en smeking, biddende te alle tijd in de Geest (Rom.8:26), en tot dezen wakende met alle gedurigheid en smeking voor al de heiligen;-

Waakt dus voor de boze, maar ook voor zijn onwetende dienaars, die in de geest der dwaling het woord van God prediken. De omleidingen, zijn die het doel bereiken om de menselijke manier, met een omweg. God heeft het zo niet gemaakt. Bij God is het recht vooruit, dwars er doorheen, geen omweg, dit is de waarheid!

2 Petrus 2: 1-3

– En er waren ook valse profeten onder het volk geweest, gelijk ook onder ons valse leraars zullen zijn, die verderfelijke ketterijen bedektelijk invoeren zullen, ook de HEERE, DIE hen gekocht heeft, hebben verloochend, en een snelle verderf over zichzelf hebben gebracht; en  >velen< zullen hun verderfenissen navolgen, door welke de weg van de waarheid gelasterd zal worden. En zij zullen door hebzucht, met gemaakte woorden, van u een koopmanschap maken; over welke het oordeel van over lang niet ledig is, en hun verderf sluimert niet .- Matt.7:22,23

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *