De christelijke wapenuitrusting.

Efeze 6: 14-17

– Staat dan, uw lenden omgord met de waarheid, en aangedaan het borstwapen van gerechtigheid; de voeten geschoeid met de bereidheid om te prediken het Evangelie van vrede; bovenal aangenomen het schild van het geloof, met welke wij al de vurige pijlen van de boze kunnen uitblussen. En neemt de helm van de zaligheid, en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord.

1 Petrus 1:13

– Daarom opschortende de lenden van uw verstand, en nuchter zijnde, hoopt volkomen op de genade, die u toegebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus.

1 Thessalonicenzen 5: 5-8

– Gij zijt allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag; wij zijn niet meer van de nacht, ook niet van de duisternis. Zo laat ons dan niet slapen, gelijk de anderen, maar laat ons waken, en nuchter zijn. Want die slapen, die slapen in de nacht, en die dronken zijn, zijn ‘s-nachts dronken; maar wij, die van de dag zijn, laat ons nuchter zijn, aangedaan het borstwapen van het geloof en van de liefde, en de helm, de hoop op zaligheid.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *