Bereidheid om te verkondigen.

1 Johannes 2: 3-6/ Efeze 2:17

– En hieraan kennen wij, dat wij Hem gekend hebben, zo wij Zijn geboden bewaren ( Mark.16:15). Die daar zegt: ik ken Hem, en Zijn geboden niet bewaart, die is een leugenaar, en in die mens is de waarheid niet; maar wie Zijn Woord bewaart, in die mens is waarlijk de liefde Gods volmaakt geworden; hieraan kennen wij, dat wij in Hem zijn. Die zegt, dat hij in Hem blijft, die moet ook zelf alzo wandelen, gelijk Hij gewandeld heeft./ En komende, heeft Hij door het Evangelie vrede verkondigd u, die ver was, en die, die nabij waren.

Romeinen 12: 4-8

-… gelijk wij in één Lichaam vele leden hebben, en de leden alle niet dezelfde werking hebben; alzo zijn wij velen één Lichaam in Christus, maar elk lid zijn wij elkaars leden. Wij hebben nu verschillende gaven, naar de genade, die ons gegeven is, zo laat ons die gaven besteden, hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij de bediening, in het bedienen; hetzij die leert, in het leren; hetzij die vermaant, in het vermanen; die uitdeelt, in eenvoudigheid; die een voorstander is, in ijverig; die barmhartigheid doet, met een blij hart.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *