De antichrist onder gelovigen.

1 Johannes 2: 18,19

– Kinderen, het zijn de laatste uren; en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen geworden; waaruit blijkt, dat het laatste uur aanwezig is. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet; want indien zij uit ons ( vers 20,27) geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn ( in de onvervalste leer van Christus); maar dit is geschied, opdat zij zouden openbaar worden, dat zij niet allen uit ons zijn ( de Geest niet hebbende).

Filippenzen 3:18,19/2 Timothéüs 3:5

– Velen wandelen anders; …dat zij vijanden van het kruis van Christus zijn;…degenen die aardse dingen bedenken./ Hebbende een gedaante van godzaligheid, maar die de kracht (van het Evangelie) verloochend hebben…

Romeinen 8:7,8/ Mattheüs 25:41

– Daarom dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God;…die in het vlees zijn, kunnen God niet behagen./ Dan zal Hij zeggen die aan Zijn linkerhand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur, dat voor de duivel en zijn engelen bereid is.

Matthéüs 25:3/ Openbaring 3:16

– Die dwaas waren, namen haar lampen, zonder de olie./ Zo dan, omdat gij lauw zijt, noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *