Het oordeel over het boze.

De strijd die wij moeten ondergaan, om in het Koninkrijk van God in te gaan, wordt bemoeilijkt door het boze, de vijand van God. De laatste vijand die vernietigd zal worden is de dood, en het dodenrijk ( 1 Korinthe 15:25-27).

Matthéüs 25:41 -de uiteindelijke oordeelsdag:

– Dan zal Hij zeggen tot degenen, die ter linkerzijde zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur, die voor de duivel en zijn engelen bereid is.

Openbaring 20: 7-10

– En wanneer de duizend jaren geëindigd zal zijn, zal de satan uit zijn bewaring van de put des afgronds ontbonden worden. En hij zal wederom uitgaan om de volkeren te verleiden, die in de vier uiteinden van de aarde zijn, de Gog en de Magog ( de leider met zijn volk), om hen te vergaderen tot de oorlog; welke het getal is als het zand aan de zee. En zij zijn opgekomen over de breedte van de aarde, en omringde de verblijfplaats van de heiligen, en de geliefde stad, het heilige Jeruzalem; en er kwam vuur neer van God uit de hemel, en heeft hen >verslonden<.

Het hellevuur is niet de uitvinding van God, dat zijn fabelen, die voortkomen uit het heidense afgoderij. Het oude Griekenland en Rome, die hun afgoden hadden, vertelde elkaar ook over de god Hades, de god van de onderwereld, waar de doden heengingen, om er levend in pijn te zijn, in het eeuwige vuur.

Het meer van vuur en zwavel is een plaats van eeuwige vernietiging, en plaats wat eigenlijk niets is, en alles niets wordt. Uitgewist, vergetelheid, onbestaan.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *